Välkommen till hemsidan för Magasin Katrin.

I sommar har vi utställning av teaterdockor.

Öppet Tisdag-fredag kl 10-17. 2 juli - 9 augusti

INVIGNING LÖRDAG 29 JUNI

Entré 50 kr

Maude och Eldman, från föresätllningen Mauds dansar. Dockamakare Maude:Torill Næsheim, övriga dockor samt scenografi Torill Næsheim och Pia Arnedotter.

Utställningsproducenter: Pia Arnedotter  Holmquist och Hugo Catolino

Besök även http://www.figurteaterkompaniet.se

Magasin Katrin in Långban/ Filipstad  is located by the beautiful Hyttsjön right next to Långban's mining museum.

This summer we show the exibition PaPell whit the artist Jorge Pell and the sound designer larseric Vänerlöf. The exibition is Canceled due to COVID.

2020, we showed the exhibition Paper and Visual Poetry. This year's exhibitors were Clemente Padin, Horacio Sapere, Lennart Gybrant and Barbara Häggdahl.

In the summer of 2013-2014, the Puppet Theater Company showed a large exhibition from the Amazon Indians in Brazil.

In 2015 and 2016, dolls and dance masks from Mali were shown. The objects that were collected by Hugo Catolino during two trips in the early 90s and are managed by By Sweden AB.

Magazine Katrin, formerly called Katrineforsladan, was built in 1899 for the old, now demolished inn in Långban. Over the years, the barn has had different owners and is not always used as an animal stable. Uddeholm owned the building during the 60s and stored forest machines and tools in the barn. Later, the defense used the barn as storage for, among other things, heavy vehicles. In 1972, the industrial memory association took over the ownership until the year 2010 when we bought the barn with a dream of using this fantastic building for exhibitions and other cultural activities.

Exhibition producers: Pia ArnedotternHolmquist and Hugo Catolino

Also visit http://www.figurteaterkompaniet.se

Magasin Katrin i Långban Filipstads kommun ligger vid den vackra Hyttsjön strax intill Långbans gruvmuseum.

Figurteaterkompaniet fyller 30 år 2024. Det firar vi med en stor utställning i Magasin Katrin. På utställningen kommer dockor och scenografier från Figurteaterkompaniets produktioner att visas tillsammans med delar av Hugo Catolinos samlingar av dockor från Mali, dockor från DockteaterTotem, Filipstads dockteater samt dockor  från Hugo Catolino och Pia Arnedotters enskilda produktioner. Utställningen kommer att vara öppen 2 juli - 9 augusti 2024 Invigning 29 juni.

Välkomna!


Magasin Katrin som tidigare kallades Katrineforsladan byggdes 1899 till det gamla numera rivna gästgiveriet i Långban. Genom åren har ladan haft olika ägare och inte alltid används som djurstall.  Uddeholm ägde byggnaden under 60-talet och förvarade skogsmaskiner och verktyg i ladan. Senare har försvaret använt ladan som förråd för bland annat tunga fordon. 1972 tog industriminnes föreningen över ägandet fram till år 2010 då vi köpte ladan med en dröm om att använda denna fantastiska byggnad till utställningar och annan kulturell verksamhet.


Sommaren 2020 visade vi utställningen Papper och visuell Poesi. Årets utställare var Clemente Padin, Horacio Sapere, Lennart Gybrant och Barbara häggdahl.

Sommaren 2013-2014visade Figurteaterkompaniet en stor utställning från Amazonas indianer i Brasilien.

2015 samt 2016 visades dockor och dansmasker från Mali. Föremålen som var insamlade av Hugo Catolino under två resor i början av 90-talet och förvaltas av By Sweden AB.

Senaste kommentarer