Jorge Pell /Installation INSTÄLLD PÅ GRUND AV COVID

PaPell utställning 2021

Projektet som skulle blivit en utställning stoppade av Covid. Vi är ändå glade över att ni kan ta del av tankarna och utkasten vid film.

Årets utställning/This year's exhibition /canceled due to COVID

Årets utställning "PaPell" fortsätter på temat papper och ingår i vårt treåriga "Projekt Papper" som har stöd från Region Värmland och BillerudKorsnäs.

Utställare: konstären Jorge Pell från Argentina som bor och arbetar i Paris sedan 1982. Jorge Pell har tidigare ställt ut runt om i Frankrike och Spanien samt gjort installationer  i Spanien, Frankrike, Portugal, Tyskland och italien.

Ljudillustrationer och musik till utställningen kommer Larseric Vänerlöf att göra. Vänerlöf är född i Vänersborg och bosatt i Filipstad, han är fotograf men jobbar även som konstnär med ljud och  fotomontage. En av hans stora fotomotage finns på Karlaplans tunnelbanestation, han är även mannen bakom Lesjöfors museum http://www.lesjoforsmuseum.com/index.htm. 

This year's exhibition

This year's exhibition "PaPell" continues on the theme of paper and is part of our three-year "Project Paper" which has support from Region Värmland and BillerudKorsnäs.

Exhibitors: the artist Jorge Pell from Argentina who has lived and worked in Paris since 1982. Jorge Pell has previously exhibited around France and Spain and made installations in Spain, France, Portugal, Germany and Italy.

Sound illustrations and music for the exhibition will be made by Larseric Vänerlöf. Vänerlöf was born in Vänersborg and lives in Filipstad, he is a photographer but also works as an artist with sound and photo montage. One of his large photo montage is at Karlaplan's metro station, he is also the man behind Lesjöfors museum http://www.lesjoforsmuseum.com/index.htm.

Senaste kommentarer